Samfund

Fornyelse af samfundet

“En gang i mellem tror vi, at Evangeliet kun bringer Guds Rige i religiøs forstand og at det ikke løser samfundets problemer.

0247Men det er ikke sandt. Enhver kristen kan – som medlem af Kristi Mystiske Legeme – give sit eget bidrag på forskellige områder: inden for videnskab, kunst, politik, inden for medieverdenen, osv. Og jo mere man arbejder sammen med andre, forenet som de er i Kristi navn, desto mere bliver de målrettet. Sådan udbreder det vi kunne kalde ‘Opstandelsens kultur’: en kultur af det ‘nye menneske’ og i Ham den ‘nye menneskehed’.”

(Chiara Lubich, den 12. maj 2007)

Videnskab

‘Abba-skole’ – Interdisciplinær studiecenter, med cirka 30 medlemmer, oprettet i 1990 med det formål at finde kristne løsningsmodeller på problemstillinger fra videnskab og samfund ud fra Focolare-bevægelsens livsstil.

Politik

‘Politisk forum for enhed’ blev oprettet i 1996 i Napoli. Den har ‘broderskabet’ som politisk paradigma som basis for en fælles politisk indsats for grundlæggende værdier som fred, retfærdighed, frihed og økologi.

Økonomi

0045I 1991 lancerede Chiara Lubich ‘Fællesskabs-Økonomi’, (EoC – The Economy of Communion). Dette er en ny form for økonomisk virke, hvor man opretter virksomheder med overskudsdeling. Overskuddet deles i tre dele: til egen virksomhed; til støtte for de nødlidende; og til hjælp til at uddanne mænd og kvinder inden for ‘Fællesskabs-Økonomi” og dermed at fremme ‘give-kulturen’. Mere end 750 virksomheder er involveret. (Se for mere information: http://www.edc-online.org/)

En artikel fra “Katolsk Orientering” 2011,18 om fælleskabs-økonomi findes her på side 6.