Hvem er vi?

Young blond man reading the Bible with bright green background
Young blond man reading the Bible with bright green background

Focolare-bevægelsen er en livsstil med Evangeliet der er opstået i vor tid. Fra en uanseelig begyndelse i Norditalien i midten af det 20. århundrede har den udviklet sig til en verdensomspændende bevægelse. Mennesker i alle aldre og livsvilkår tilslutter sig den, og kristne fra forskellige kirker finder sammen i den, og også folk fra andre religioner og verdensanskuelser føler sig knyttet til den.

Udgangspunktet til alt dette var opdagelsen af, at Evangeliet ikke er et budskab fra en fjern fortid, men kan leves her og nu. Fra et lille frø voksede med tiden et stort træ. Globalt set tæller Focolare-bevægelsen rundt regnet 140.000 medlemmer og 2 millioner venner. Den står åben for alle mennesker, og der er talrige former for tilhørsforhold, – fra forpligtende livsformer i små fællesskaber, over det frie medarbejderskab i en af de mange grupperinger, til lejlighedsvis deltagelse i initiativer og arrangementer. Der er familiekredse, grupper og aktiviteter med børn og unge. Træfpunkter for politisk, erhvervsmæssig og kunstnerisk engagerede og interesserede, sommerstævner for unge og gamle, møder og kongresser om aktuelle spørgsmål og meget mere.

run4unity.10.05.08 017Focolare–bevægelsens mål er at styrke broderskabets og enhedens ånd i kirke og samfund. Kærligheden som det bærende grundlag og centrum for livet præger dens livsstil, ud fra hvilken der også er vokset en række konkrete initiativer, så som adoption på afstand, hjælp til Afrika, tværkirkelige og interreligiøse kongresser, en verdensomspændende bevægelse for familier osv.

Ordet ”Focolare” er italiensk for ildsted. Sådan kaldte man i folkemunde de små grupper omkring Chiara Lubich, hvoraf bevægelsen udsprang. Ildstedet, som familien samles om, ligesom i de gamle bondehuse på egnen omkring Trient (Norditalien) er indbegrebet af varme og lys. Betegnelsen Focolare er på den måde trængt igennem og er blevet til et program:

• At leve sådan, at Guds kærlighed lyser op mellem mennesker,

• og at skabe enhed, hvor mennesker og grupper er uenige, splittede, isolerede.

• Focolare-bevægelsens medlemmer og venner vil gerne bidrage til, sagt med Jesus ord, ”at de alle må være ét” (Joh 17,21).