Focolare

Focolare-bevægelsen           Brochure focolare A5 (pdf)

Focolare-bevægelsens livsstil bygger på Evangeliets ”glade budskab”.  Den er ikke resultatet af teoretiske overvejelser, men frugten af opdagelser, erfaringer, beslutninger – kort sagt: Focolare-livsstilen er en måde at nærme sig den Hellige Skrift og derudaf forme livet.

Derfor er den månedlige udsendelse af et bestemt Bibelord (”Livets Ord”) blevet en vigtig praksis i Focolare-bevægelsen. I tidens løb har der dannet sig nogle karakteristiske kendetegn for denne livsstil. I virkeligheden handler det ikke om andet end levet Kristendom – med nogle hovedpunkter:

Grundtræk

Et grundtræk, der præger hele Focolare-bevægelsens livsstil, er betoningen af fællesskabets dimension i Kristendommen: Den indbyrdes kærlighed, Evangeliets enhedsskabende kraft, at ingen bliver udelukket, og at forskelle ikke får lov at blive til barrierer, men ses som gensidig berigelse.  Som vejen til Gud træder mennesket i centrum: I kærligheden til mennesket og mellem mennesker bliver kærligheden til Gud konkret.

Åndelige tyngdepunkter

På grundlag af enkelte Bibelord har der i Focolare-bevægelsen udkrystalliseret sig nogle åndelige tyngdepunkter:

• Gud er kærlighed (1 Joh 4,8-16) og alle menneskers Far.

• Livet efter Guds plan: at efterleve Guds Ord og Hans vilje, d.v.s.: Kærlighed til medmennesket og ikke mindst indbyrdes kærlighed, som fører til enhed (Joh 15-17).

• Jesu tilsagn om at være til stede, hvor ”to eller tre er forsamlet i hans navn” (Matt 18,20).

• Jesu råb af forladthed på korset som paradoks og højeste udtryk for en kærlighed, der tager lidelse og adskillelse på sig (Mark 15,34); nøglen til enheden.

• Fejringen af Den hellige Nadver (Eukaristien) som enhedens bånd med Jesus og med hinanden (Mark ,17ff; 1 Kor 11,23ff).

• Maria, Jesu moder, den første kristen, som billede på et menneske, der helt overgiver sig i Guds Ord og viser hen til Jesus: ”Gør hvad som helst Han siger til jer” (Joh 2,5) – og sidst men ikke mindst

• Helligånden: Gud, der virker i og blandt mennesker.

Spiritualitetens gennemtrængning af hele livet Focolare-bevægelsens livsstil stiler mod at Evangeliets budskab tager form i livet og i verden. Billedet af lyset der brydes i regnbuens farver, bliver brugt som symbol på kærligheden, der sætter sig spor på alle livets områder, f.eks.:

– i omgangen med ejendom og arbejde: Kærlighed skaber fællesskab og vil gerne tjene

– i forholdet til andre: Kærlighed stråler ud og danner fællesskaber

– forholdet til Gud som kilden til al kærlighed

– forholdet til alt det skabte, til kroppen, i forholdet til sygdom og død, til miljøet: Kærlighed vil helbrede

– sans for skønheden: Kærlighed præger også det ydre, omgivelserne

– integrationen af hjerte og hjerne: ingen virkelig kærlighed uden viden og visdom

– værdsættelse af kommunikation og indsatsen af forskellige kommunikationsmidler: til kærlighed hører at man kender til hinanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *